Zdravice Členskému zhromaždeniu Spolku slovenských spisovateľov z 15. júla 2021

Zdravice ČZ SSS 2021

26.08.2021 09:05
Ctení členovia Spolku slovenských spisovateľov, dovoľte, aby som Vás touto formou pozdravil a zaželal Vám tvorivé a obohacujúce stretnutie. Nech Vašu šľachetnú činnosť aj naďalej posilňuje hrdé vedomie, že slovanské teda i slovenské písomníctvo sa začalo od svojho prvopočiatku objavovať vo vyspelej...
21.07.2021 18:17
Členskému zhromaždeniu SSS a  predsedovi Miroslavovi Bielikovi   Vážení priatelia, dúfam že môj list prijímate v plnom zdraví a v tvorivej nálade, predovšetkým v ponímaní dosiahnutých významných výsledkov a nachádzaní nových ciest na zachovanie a posilnenie identity slovenskej kultúry...
17.07.2021 18:08
Vážený pán predseda, vážení prítomní na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov. Dovoľte mi, aby som v mene predsedu Združenia spisovateľov Srbska pána Milovana Vitezovića ako aj vo svojom mene pozdravil všetkých prítomných. V nadväznosti na čas, keď sme podpisovali...
17.07.2021 08:20
Obec spisovateľov Českej republiky si dovoľuje pozdraviť Vás pri príležitosti členského zhromaždenia, ktoré sa koná v zmysle Stanov SSS po uplynutí štvorročného volebného cyklu. Obdobie po uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi našimi združeniami bolo mimoriadne úspešné a prinieslo trvalé vklady...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.