Diskusia z Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov z 15. júla 2021 v Bratislave

Diskusia – ČZ SSS 2021

Vážené dámy a páni, milí priatelia, nechcem tentoraz naširoko hovoriť o zásadných ideových otázkach, ktoré nastolili súčasné pomery doma i vo svete. Žijeme v časoch ostrého celosvetového zápasu o základné hodnoty ľudstva. Na jednej strane vystupuje čoraz agresívnejší...
Milí kolegovia, sme svedkami globalizácie, no nemám pocit, že by to bolo na prospech malých národov, akým je slovenský, skôr ako keby to prispievalo k ich lepšiemu ovládaniu. Ak sa národu – aké nepopulárne slovo dnes, takmer na čiernej listine tzv. korektnosti – vytrhnú korene, ľahšie sa...
Vážené zhromaždenie, kolegyne a kolegovia, želám Vášmu, nášmu rokovaniu tvorivú atmosféru a zároveň ospravedlňujem svoju neúčasť z dôvodu rešpektovania zdravotníckych opatrení, lebo si chránim svoj imunitný systém bez zásahu pokusných vakcín. Ďakujem Štefanovi Cifrovi, že Vás...
Teší ma, že sme prežili 32 rokov v slobode, v čase, v ktorom sme si mohli zariadiť život podľa svojich predstáv, realizovať, aj keď nie ľahko, svoje iniciatívy a nápady. Tretinu storočia si môžeme povedať, napísať, publikovať a prečítať, čo chceme, môžeme cestovať, kam chceme,...
Dovolím si predložiť niekoľko osobných poznámok o našom Literárnom týždenníku (LT). Robím to s nádejou, že nájdu živšiu ozvenu, ako keď som v časopise na začiatku tohto roku pobádal členov Spolku slovenských spisovateľov na aktívnejšie prispievanie. Myslím teraz najmä na to, ako sa budeme k LT...
Milé kolegyne a milí kolegovia, krásne priateľky a verní priatelia! Do ľudovej alebo, ak chcete, národnej školy som začal chodiť v septembri 1948, teda v prvom školskom roku po Víťaznom februári, teda „víťaznom“ pre robotnícku triedu a jej predvoj – komunistickú stranu. Ako...
Panie a páni, kolegovia, priatelia, prijmite, prosím, niekoľko otázok, návrhov. Už sme si zvykli, že je to tak, uvedomme si však, že SSS funguje, Literárny týždenník i Dotyky vychádzajú, knižky sa vydávajú vďaka človečenskej obetavosti a robote niekoľkých ľudí. Aby sme na to...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.