Literárny týždenník 2015

27.01.2015 13:38
Literárny týždenník 3 – 4/2015 prináša: * ROZHOVOR * D. Mikolaj: Hladný po kultúrnych faktoch (so spisovateľom, čerstvým laureátom Ceny Vojtecha Zamarovského sa zhovára J. Čertík) * ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA/MÉDIÁ * Vydavateľský deň SSS * Odovzdávali Ceny Literárneho týždenníka * Pápež František...
14.01.2015 09:02
Literárny týždenník 1 – 2 zo 14. januára 2015 prináša: * ROZHOVOR * J. Michalov: Poznávanie pravdy (s prírodovedcom, teológom, filozofom, zakladateľom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre sa zhovára M. Bielik) * ZO ŽIVOTA SSS/MÉDIÁ * Vydavateľský deň...
<< 1 | 2 | 3

Literárny týždenník 2015

Neboli nájdené žiadne záznamy.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!