Literárny týždenník
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

 
Redakcia tlačeného Literárneho týždenníka

 

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 60 483 

Počet stránok v roku 2020

 211 583 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Šéfredaktor:

Štefan Cifra

Redakcia:
Pavol Dinka

Igor Válek

 

 

 

 

___________________________________________________

Redakčná rada:
Jaroslav Rezník (predseda),
Štefan Cifra, Ján Čomaj,
Pavol Dinka, Etela Farkašová,
Anton Hrnko, Tatiana Jaglová,
Martin Kellenberger, Sergej Makara,
Peter Mišák, Vincent Šabík,
Bystrík Šikula
___________________________________________________
 

Adresa redakcie:
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550
Sekretariát: Martina Nemsilajová
______________________________________________________

Jazyková redakcia:
Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Grafická úprava časopisu: Elena Senková
_____________________________________________________

Index 49246, ISSN 0862-5999.

Ev. č. MK SR: EV 3136/09

_____________________________________________________

Vydavateľ Literárneho týždenníka:
Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Riaditeľ: Miroslav Bielik

Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

IČO: 50589148

_____________________________________________________

___________________________________________________
Korešpondenti:

Jana Borguľová (Banská Bystrica),
Margita Ivaničková (Trenčín),
Zuzana Kováčová (Nitra),
Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov),
Zlata Matláková (Trnava),
Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko),
Lydie Romanská (Ostrava, ČR)
___________________________________________________