Báseň Teofila Klasa venovaná Jánovi Chryzostomovi Korcovi

03.11.2015 10:41

TEOFIL KLAS

 

NAŠE SVEDOMIE

(Na pamäť Jána Chryzostoma Korca † 24. 10. 2015)

 

Osirel

kardinálny kozmodróm

a v jeho pántoch

zacnelo sa tichu.

Nuž, ide spomínať sa

po dobrom.

Len po dobrom na prácu

bez oddychu.

 

Čo ľudské,

malo krídla anjelské.

Na rukách peľ

a v ústach živý plameň.

V odhodlaní

sa Boží záchvev skvel.

Z areopágu

rázne ľudských arén.

 

Šaľby

už môžu byť len bezdomé.

Kto stále staval,

staval stále hrádze.

Dobrá to bobria hať

a naše svedomie.

Kozmu

sa iba taká bodrosť ráce.

 

(Bratislava 26. októbra 2015)

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.