Darujte dve percentá pre Literárny týždenník

02.03.2021 07:20

Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vydavateľ Lite­rárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uply­nulý rok 2020.

 

Identifikačné údaje:

Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

IČO: 50 589 148

Právna forma: nezisková organizácia

 

Budeme radi, ak poukázaním dvoch percent zo zaplatenej dane v prospech KLA podporíte Literárny týždenník ako nosi­teľa a šíriteľa autentických národných hodnôt, pôvodnej sloven­skej i kvalitnej zahraničnej literatúry a kultúry, nášho pôvodného umenia, sprístupňovania a zviditeľňovania osobností a udalostí slovenskej histórie, reflexií súčasných problémov a prognóz vý­voja slovenskej spoločnosti a šírenia neskreslenej informovanosti.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

Redakcia Literárneho týždeníka

***

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech KLA – Literárneho týždenníka (pdf)


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.