Dve ocenenia GUSTÁVOVI MURÍNOVI

01.10.2019 17:02

 Na počesť 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom vyhlásilo Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku tvorivú súťaž. V nej uspel aj spolupracovník Literárneho týždenníka, spisovateľ literatúry faktu Gustáv Murín s výberom jeho textov o tejto krajine. Cenu mu odovzdal veľvyslanec Lin Lin. V ďakovnej reči G. Murín spomenul aj projekt 16 + 1 (teda iniciatívu čínskej strany ku kultúrnej spolupráci 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou), ako o ňom písal aj pre Literárny týždenník. V tom istom týždni prevzal Gustáv Murín z rúk riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Serdahélyho prémiu v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2018 za monografiu „In Situ“ Biomonitoring of a Polluted Environment by Wild Plant and Crop Plant Species, ktorou spolu s prof. Karolom Mičietom v prestížnom vydavateľstve NOVA Science Publishers, New York, sumarizujú ich tridsaťročnú prácu na originálnej metóde testov životného prostredia.

Gustáv Murín preberá cenu od ČĽR, ktorú mu odovzdáva
veľvyslanec Lin Lin. Foto: Kristína Holecová

Bibliografický odkaz:
Dve ocenenia Gustávovi Murínovi. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 33 – 34 (2. 10. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2.

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev od 1. 1. 2019

 206 700 

Počet stránok od 1. 1. 2019

 833 591 

V roku 2018 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.