Imaginatívnosť prózy Petra Jaroša

09.10.2015 09:13

V rámci Dní slovenskej literatúry 2015, ktorých hlavným usporiadateľom bolo Literárne informačné centrum, sa uskutočnilo v piatok 9. októbra 2015 o 17. hod. vo V-klube na Nám. SNP 12 v Bratislave podujatie IMAGINÁCIA PRÓZY PETRA JAROŠA. So známym slovenským prozaikom, autorom kultového románu Tisícročná včela, sa zhováral básnik ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka, ktorý na úvod priblížil život a dielo P. Jaroša, čestného predsedu SSS, člena Slovenského centra PEN klubu a Klubu nezávislých prozaikov. V programe vystúpil aj literárny vedec a kulturológ prof. VINCET ŠABÍK, ktorý načrtol politickú klímu konca päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, v ktorých prozaik P. Jaroš s generačnými spolupútnikmi vstupoval do literatúry, ako aj atmosféru vzniku jeho kľúčového románu Tisícročná včela. Poukázal na význam tohto románu z hľadiska literatúry písanej „zdola“ – z pohľadu prežívania historických čias obyčajnými ľuďmi, a nie na základe ich ideologických hodnotení, pre uvedomenie si vlastnej historickej identity Slovákov, ktorej korene sú viac ako tisícročné. Š. Cifra potom viedol rozhovor s prozaikom, v ktorom P. Jaroš odokrýval svoje literárne začiatky, priateľstvá, ale aj tvorivé problémy. Herec Tomáš Turek predniesol poviedku P. Jaroša Sprcha lásky, ktorej pointa naladila publikum na veselšiu vlnu. Program obohatilo hudobné trio v zložení Alžbeta Struňáková, Nikola Ovčarovičová a Mária Pindešová. Vo voľnej diskusii vystúpili viacerí slovenskí spisovatelia ako básnik, publicista a redaktor Jozef Čertík či prozaik a publicista Peter Štrelinger. Napokon sa uskutočnila autogramiáda nového vydania Tisícročnej včely, ktoré ako prvý diel celoživotného diela P. Jaroša uviedla manželka prozaika Zuzana Jarošová, výtvarná publicistka, teoretička a kritička, editorka, generálna komisárka BIB a predsedníčka Medzinárodného komitétu BIB.

-red-

 

Fotogaléria: Imaginatívnosť prózy Petra Jaroša (9. 10. 2015)

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 50 239 

Počet stránok v roku 2020

 181 544 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.