JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MÁJ 2017

01.05.2017 11:19

MÁJ 2017

* 6. 5. 1937 – Sergej Makara (80)
* 17. 5. 1977 – Ján Podmanický (40)
* 20. 5. 1962 – Ivan Šobáň (55)
* 22. 5. 1972 – N ata Sabová (45)
* 29. 5. 1947 – Sidónia Buociková-
-Šmarhanovská (70)

Blahoželáme!


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 132 119 

Počet stránok v roku 2020

 484 626 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.