Kľakli si k nám Vianoce

02.01.2019 17:11

Študenti odboru slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU) sa počas vyučovacieho procesu stali účastníkmi adventného podujatia Kľakli si k nám Vianoce. Pripravili ho pre nich členovia prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS). V priestoroch FF PU v Prešove sa 13. decembra stretli autori: Ingrid Lukáčová, Anna Valcerová, Tomáš Majerník a Jozef Ivan s vysokoškolákmi, ktorí si so záujmom vypočuli ich poetickú i prozaickú tvorbu s tematikou Vianoc. Milé podujatie v adventnom čase sa podarilo uskutočniť vďaka organizačnej zdatnosti doc. Marty Germuškovej. Autori porozprávali o svojej literárnej tvorbe a predniesli básne zamerané na duchovné hodnoty – lásku, súdržnosť, spolupatričnosť, nezištnú pomoc... Božie narodenie a humanitné ideály, ktoré si pred Vianocami a počas sviatkov každý uvedomuje intenzívnejšie, umocnilo, že autori svoje diela interpretovali sami. Príležitostné básne prečítal aj Ján Krupa, ktorý je sympatizantom PO SSS. V závere autorského čítania si študenti vypočuli humornú poviedku Kapor v podaní autora Jozefa Ivana. Potom položili hosťom niekoľko otázok týkajúcich sa začiatkov ich literárnej tvorby.

 Vyše hodinové podujatie prebehlo v priateľskej atmosfére, vysokoškoláci spolu s M. Germuškovou poďakovali autorom za sprítomnenie adventnej atmosféry a spestrenie výučby. Nemuseli sa o autoroch učiť iba z kníh, ale mali ich priamo pred očami. Študenti  sedeli uvoľnene v laviciach, v ktorých si už onedlho napíšu zápočtový test.

INGRID LUKÁČOVÁ

Foto: Jana Krupová


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 128 794 

Počet stránok v roku 2020

 469 618 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.