Literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Uzávierka: 30. 9. 2019)

26.08.2019 15:53

 Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Spolok slovenských spisovateľov

vypisujú

XXVII. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

pre stredoškolákov a dospelých

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

 

Propozície súťaže

Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:

I. PRÓZA

II. POÉZIA

Vekové kategórie:

III. MLÁDEŽ 15 – 20 rokov

IV. DOSPELÍ nad 20 rokov – neobmedzene

Tematické oblasti:

a) bez obmedzenia žánru a témy

b) „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ (k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika)

Vybrané práce zamerané na krédo M. R. Štefánika budú uverejnené v tematickom bulletine.

Podmienky:

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

POSIELANIE PRÍSPEVKOV DO SÚŤAŽE

a) v 3 exemplároch písaných na PC/strojom na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku (určené pre porotu) Hasičská č. 1

911 82 Trenčín; b) jeden exemplár na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk

Príspevky do súťaže môžete posielať do 30. 9. 2019. Práce doručené po termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov – členov Spolku slovenských spisovateľov.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2019.

Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 91101 Trenčín, tel.: 0910 176 524

Tešíme sa na Vaše príspevky!

 

(Zdroj: e-mail, adresát: LT, 10. 5. 2019; uverejnené: 10. 5. 2019; aktualizované: 26. 8. 2019)


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.