Odbočka SSS v Košiciach má nový výbor (28. 4. 2018)

03.05.2018 09:25

Odbočka SSS v Košiciach má nový výbor

V sobotu 28. apríla sa stretli na regionálnom zhromaždení členovia odbočky SSS v Košiciach v reštaurácii U 12 apoštolov za účasti predsedu SSSS Miroslava Bielika, tajomníka SSS Štefana Cifru a Ingrid Lukáčovej, tajomníčky novej odbočky SSS v Prešove, ktorí informovali o vzniku novej odbočky v Prešove, pôsobnosti odbočky v Košickom kraji, činnosti SSS a publikačných možnostiach v SSS, jeho periodikách Literárny týždenníkDotyky a edičných subjektoch. Na programe rokovania bola okrem informácie o činnosti košickej odbočky v uplynulom roku aj voľba nového výboru a nového tajomníka košickej odbočky, ktorým sa stal autor literatúry faktu a dramatik Alfonz Lukačin. Členmi výboru sa okrem neho stali básnici Robert Hakala, Gabriel Németh a do práce sa prisľúbil zapojiť aj biblista, esejista a publicista profesor Jozef Leščinský, dlhoročný šéfredaktor časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum. Nový tajomník A. Lukačin SSS predstavil na stretnutí kreatívne nápady na regionálnu prezentáciu slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry nielen v Košickom kraji, ale potenciálne aj v iných krajských mestách či v hl. m. SR Bratislave, a prezentoval svoju najnovšiu knižne vydanú novelu o Etruskoch Tages (z božej vôle) (2018).

-red-

Z regionálneho zasadnutia odbočky SSS v Košiciach 28. 4. 2018 v reštaurácii U 12 apoštolov.
Zľava: nový tajomník odbočky Alfonz Lukačin, predseda SSS Miroslav Bielik, členovia výboru odbočky
Jozef Leščinský, Gebriel Németh a Robert Hakala.  Foto: Štefan Cifra

 

Fotogaléria: Odbočka SSS v Košiciach (28. 4. 2018)

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 50 239 

Počet stránok v roku 2020

 181 544 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.