Potešilo nás

17.12.2021 10:44

Literárny týždenník v dvojčísle 19 – 20 zo dňa 20. mája 2021 na strane 7 uverejnil biografickú esej od Marty Kamasovej Neprávom obchádzaný A. H. Škultéty o našom významnom národnom dejateľovi a štúrovskom básnikovi a informatívny článok pod názvom Dostavali ich až po veže o obnove rodného domu básnika vo Veľkom Krtíši. Sme radi, že oba články si všimli aj kompetentní pracovníci Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a vyhoveli žiadosti Spoločnosti A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši o finančnú podporu na obnovu tohto objektu a projekt podporili sumou 5 000 eur. Redakciu Literárneho týždenníka i všetkých členov Spolku slovenských spisovateľov, ktorý toto kultúrne periodikum vydáva, uvedená informácia veľmi potešila. Pripájame sa k vďake organizátorov tohto vzácneho kultúrneho počinu.

-r-


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!