PREDBEŽNÉ OPATRENIE SÚDU ZAKAZUJE FIRME ARTHUR NOČNÝ KLUB

01.10.2015 08:01

Okresný súd Bratislava 1 na návrh Spolku slovenských spisovateľov so sídlom na Laurinskej ul. 2 v Bratislave, zastúpený advokátskou kanceláriou HMG & Partners, s. r. o, nariadil predbežné opatrenie, ktorým odporcovi Arthur DS, s. r. o., zakazuje zriadiť a prevádzkovať nočný klub v budove na Laurinskej 2 v Bratislave a ukladá povinnosť odstrániť reklamný pútač s vyobrazenou polonahou tanečnicou a nadpisom „ARTHUR NIGHT CLUB OPENING SOON“ zo spoločných priestorov uvedenej nehnuteľnosti. Predbežné opatrenie bolo právnemu zástupcovi SSS bolo doručené 28. 9. 2015.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.