Predĺženie uzávierky SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS (nový termín uzávierky: streda 8. apríla 2020)

25.03.2020 01:30

Vzhľadom na núdzový režim fungovania sekretariátu SSS, ktorý súvisí s prevenciou pred šírením koronavírusu, a na základe žiadosti viacerých záujemcov o účasť v súťaži, najmä v súvislosti s problémami s fyzickým doručením súťažných kníh na sekretariát, predlžuje sa termín uzávierky celoštátnej súťaže o ceny a prémie SSS do stredy 8. apríla 2020.

Podmienky súťaže, jej štatút a formulár elektronickej prihlášky ( word ový súbor ) nájdete na webovej stránke SSS v časti O nás/Ceny a prémie SSS.

Prihlášku s 2 výtlačkami súťažnej knihy z uvedených dôvodov núdzového režimu fungovania sekretariátu SSS zasielajte, prosíme, výlučne fyzickou poštou na adresu: SSS, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 – s označením „Ceny SSS“. V prihláške musí byť uvedená anotácia súťažnej knihy, informácia o jej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a tajomník odbornej komisie súťaže                           MIROSLAV BIELIK, predseda SSS

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!