Scenár ETELY FARKAŠOVEJ vyšiel aj v Rakúsku

26.05.2021 17:27

V rakúskom vydavateľstve Pilum Literatur Verlag vyšiel román Scenár Etely Farkašovej s ilustráciami KVĚTY FULIEROVEJ. Román preložila ELENA EHRGANNGOVÁ.

 V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je spisovateľka členkou i redakcie Literárneho týždenníka, úprimne blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl pri písaní ďalších úspešných kníh.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!