Uram-Podtatranský, Rehor

07.09.2014 19:15

Rehor Uram-Podtatranský, vl. m. Rehor Uram (* 12. 3. 1846 Liptovský Mikuláš – † 8. 9. 1924 Košice), pseud.: Mura, Podtatranský, Stráňan, Žalostín, slovenský spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež, literárny a kultúrny historik, povolaním učiteľ – 90. VÝROČIE ÚMRTIA.

Študoval na ev. gymnáziu v Banskej Štiavnici, na lekárskej fakulte vo Viedni (štúdium neokončil), zložil skúšky na učiteľskej prípravke v Kláštore pod Znievom. Pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Mikuláši, 1912 bol penzionovaný, od r. 1920 žil v Košiciach. Autor množstva kratších príspevkov do Národných novín a detských časopisov. Vydal zbierky veršov pre deti: Zlaté perličky pre dobré detičky (1882), Pekné kvietky pre pilné dietky (1910), Milému dieťatku, Pre domov (obe 1924), Na výslní (1925). Napísal prozaickú knihu Výlet do hôr (1908), pre ktorú je charakteristický konzervativizmus a didaktické náboženské motívy. Napísal historický román V zajatí (1893), romantizujúci „obrázok“ Srbský junák, Rozprávky (obe 1899), Poviestky (1908) a i., a drámu z dedinského prostredia Striga (1907). Vydal aj pamäti s názvom Rozpomienky (1922). Bol autorom učebníc, šlabikárov a čítaniek, pre potreby ochotníkov prekladal hry z maďarčiny.

Literatúra:
Rehor Uram-Podtatranský. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S.  480 – 481.

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.