Viktory, Gustáv

07.09.2014 19:02

Gustáv Viktory (* 7. 9. 1914 Trnava – † 24. 12. 1975 Trnava), pseud. Ján Guvik, Ondrej Daranský, Ondro Baran, slovenský evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik, prekladateľ – 100. VÝROČIE NARODENIA.

Študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, na evanjelickej Teologickej fakulte v Bratislave a na univerzite v Štokholme a v Uppsale. Pôsobil ako dištrktuálny a seniorálny kaplán (1940 – 43), katechéta na dievčenskom gymnáziu v Bratislave (1943 – 50) a farár vo farnosti Petržalka (1950 – 1960).  Od r. 1960 až do smrti pôsobil v Trnave, kde aj zomrel. Debutoval didaktickou prózou Hôrni chlapci z Matejkovej (1942), neskôr sa venoval histórii, literárnovednej práci a prekladaniu literatúry náboženského charakteru, beletrie a rozhlasových hier (z latinčiny, nemčiny, dánčiny, nórčiny a švédčiny). Zaoberal sa prenasledovaním protestantov v 17. stor., s J. Minárokom preložil a poznámkovým aparátom doplnil denník D. Krmana ml. Itinerárium (1969). Za prekladateľskú činnosť cenu Literárneho fondu, v r. 1998 mu udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam – za literatúru, prekladateľskú a duchovnú činnosť s ekumenickým rozmerom. V r. 1993 mu odhalili pamätná tabuľa na Evanjelickom kostole v Trnave.

Literatúra:
Gustáv Viktory. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 499.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.