Vyhlásili víťazov 13. ročníka regionálnej súťaže Kniha Turca 2020

11.06.2021 08:26

Turčianska knižnica v Martine, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizovala od januára 2021 už 13. ročník čitateľskej ankety Kniha Turca 2020. Informácie o priebehu ankety boli zverejňované prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebookovej stránky. Pre preventívne opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa zrealizovalo vyhodnotenie len za účasti víťazov prvých troch miest v jednotlivých kategóriách, a to v utorok 27. apríla vyhodnotili víťazov kategórie BELETRIA a vo štvrtok 29. apríla 2021 víťazov kategórie ODBORNÁ LITERATÚRA. Celkovo bolo nominovaných 33 knižných titulov, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. V kategórii BELETRIA 10 a v kategórii ODBORNÁ LITERATÚRA 23 kníh. Podmienkou bola spätosť s regiónom Turiec témou alebo osobou autora, ilustrátora alebo fotografa.

VIAC TU.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!