ZMENA TERMÍNU KONANIA ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SSS

25.03.2020 01:03

Vážení členovia Spolku slovenských spisovateľov,

vzhľadom na opatrenia štátnych orgánov, ktoré súvisia s prevenciou pred šírením koronavírusu, Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) schválilo formou per rollam (e-mailmi) posunutie plánovaného termínu konania členského zhromaždenia z pôvodného termínu 23. apríla t. r. na nový termín na konci mája, resp. v júni 2020 s tým, že konkrétny termín, miesto a program členského zhromaždenia schváli na svojom zasadnutí po Veľkej noci vo štvrtok 16. apríla 2020.

Informáciu o presnom termíne a mieste konania členského zhromaždenia uverejníme v Literárnom týždenníku a podľa Stanov SSS zašleme pozvánky všetkým členom SSS.

Ďakujeme za pochopenie.

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!