O nás

    Sme občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združuje vyše 450 slovenských spisovateľov. Naše tradície siahajú až do roku 1923, v ktorom Spolok slovenských spisovateľov vznikol. SSS reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry.

    V centre záujmu SSS je podpora tvorby a vydávania slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, podpora a ochrana jej autorov a vydávanie literárnych časopisov. Činnosť, význam a poslanie Spolku slovenských spisovateľov sú definované v jeho základnom dokumente Stanovy Spolku slovenských spisovateľov.

    Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koor- dinovaná  aj  prostredníctvom  jeho regionálnych odbočiek v  Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline.

    Spolok slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká: Literárny týždenník, časopis SSS, a časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky.

    Vydavateľstvo Spolku sloven ských spiso vateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby.

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev od 1. 1. 2019

 206 700 

Počet stránok od 1. 1. 2019

 833 591 

V roku 2018 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Navštívte nás na Laurinskej ul. 2 v Bratislave. (Pozrite si Kontakty + MAPA.)

Kontakt

Spolok slovenských spisovateľov
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Tel.: 02/5441 8670

spolspis@stonline.sk

www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk