FORMULÁR SIGNATÁRA

Poporujem OTVORENÝ LIST Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky ZACHRÁŇME etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! – a chcem byť jeho signatár:


Poznámky:
1. Údaje označené symbolom * sú povinné.
2. Ak nechcete vyplniť kolonku Povolanie, poslanie, môžete v nej uviesť čitateľ, priaznivec, podporovateľ a názvom časopisu, ktorý čítate (napr. čitateľ Literárneho týždenníka, čitateľ Dotykov a pod.).
3. E-mailové adresy signatárov vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudú zverejnené.Možnosť stať sa signatárom zaslaním e-mailu

Súhlas so znením uvedeného otvoreného listu môžete vyjadriť aj formou e-mailu na adresu SSS spolspis@gmail.com , v ktorom uvedeniete údaje obsiahnuté vo formulári a že chcete byť signatárom otvoreného listu.

(Individuálny súhlas všetkých signatárov s otvoreným listom je v archíve Spolku slovenských spisovateľov.)


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!