BOBÁKOVÁ, Božena

[* 4. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom (okres Brezno)]

Božena Bobáková – prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, sa narodila sa 4. septembra 1929 v Mýte pod Ďumbierom v okrese Brezno.

Študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde v roku 1947 maturovala. V roku 1978 skončila diaľkové štúdium slovenčiny a nemčiny na PF v Banskej Bystrici. Po vydaji sa venovala domácnosti, neskôr, od roku 1960 učila nemčinu na SPŠ v Brezne, kde pôsobila od roku 1978 ako vychovávateľka v Domove  mládeže. Od roku 1983 žije na dôchodku.

Prozaickej tvorbe sa venovala od polovice 50. rokov. Debutovala novelou Biela dcéra (1973). Vydala knihu poviedok so ženskou tematikou Samostatná žena (1978), románovú kompozíciu Balada o horách (1995) a knihu Ochutnávka (1997). Vydala aj rečňovanky pre deti a mládež Sóla hlások (2003).

DIELA

Próza

  • Biela dcéra. Martin: Osveta, 1973.
  • Samostatná žena. Martin: Osveta, 1978.
  • Balada o horách. Odkaz, 1995.
  • Ochutnávka. Dolný Kubín: Zrno, 1997.

Pre deti a mládež

  • Sóla hlások. [Ilustroval Peter Žifčák a deti základných škôl v okrese Brezno.]. Bratislava: Signum, 2003.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Slovníky, encyklopédie, zborníky

  • BOBÁKOVÁ, Božena. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008. S. 42.

Internetové zdroje

  • Božena Bobáková [online]. In: LIC. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
  • Božena Bobáková  [online]. In: Wikipédia. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
  • Božena Bobáková: Bibliografický leták  [online]. [Zostavila: Katarína Donovalová; zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec]. Banská Bystrica: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, 2006. In: VKMV.  [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 165 112 

Počet stránok v roku 2020

 617 254 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.