ČAVOJSKÝ, Ladislav (†)

[* 17. 1. 1932 Trnava – † 9. 1. 2014 Bratislava]

Ladislav Čavojský, PhDr., CSc., divadelný historik a kritik, sa narodil 17. januára 1932 v Trnave. Zomrel 9. januára 2014 v Bratislave.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • ČAVOJSKÝ, Ladislav . In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 67.

Internetové zdroje

  • Ladislav Čavojský [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Ladislav Čavojský [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Ladislav Čavojský [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Zomrel Ladislav Čavojský [online]. In: Slovenská akadémia vied. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.