Cyprus – CYPERSKÁ REPUBLIKA

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽSTVA CYPRUS-SLOVENSKO

Society of Friendship Cyprus-Slovakia

ADRESA: P.O.BOX 57329, Limassol 3314, Cyprus

E-mail: contact@cyprus-slovakia.com

WEB: http://www.cyprus-slovakia.com

VZNIK: Po rozpadnutí zväzu Československého priateľstva bol v roku 1996 založený Zväz priateľstva CYPRUS-SLOVENSKO. Zväz má okolo 150 členov, najmä absolventov slovenských vysokých škôl, ale aj Slovákov trvalo žijúcich na Cypre. Členmi Zväzu sú aj ďalší priatelia krajiny Slovenska.

CIELE: (a) Rozvoj úzkych väzieb priateľstva, spolupráce, spoločenských, vedeckých, kultúrnych a telovýchovných vzťahov medzi národmi Cypru a Slovenska; (b) Rozšírenie ducha solidarity a vzájomnej pomoci medzi našimi krajinami; (c) Spolupráca s akoukoľvek inštitúciou, organizáciami, športovými oddielmi, zväzmi a osobami v tuzemsku a v zahraničí, ktoré podporujú uvedené ciele; (d) Organizácia sústredení, stretnutí, výstav, premietaní, prednášok a iných kultúrnych podujatí a činností.

ZDROJE:

1) SPCS

2) Diaspóra

3) USZZ
 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ