DEKAN, Ján

[* 31. 7. 1933 Velčice (okres Zlaté Moravce)]

Ján Dekan, PhDr., básnik, dôchodca, sa narodil  31. júla 1933 vo Velčiciach v okrese Zlaté Moravce. Je ženatý, manželka Eva Dekanová pracuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Študoval v Societas Verbi Divini (misionáársky seminár na Kalvárii v Nitre) až do zrušenia kláštorov. Vyštudoval Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, kde aj maturoval (1953). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (1953 – 1957).

Po absolvovaní vysokej školy krátko pôsobil na slovenskom gymnáziu v Komárne. Potom bol odborným asistentom na Katedre slovenského jazyka a litertúry Pedagogickej fakulty v Nitre. BOl vedúcim Literárneho archívu Matice slovenskej v Martine (1973 – 1978), potom opäť odborným asistentom na Pedagogickej fakulty v Nitre, dnešnej Univerzite Konštantína Filozofa.

Je autorom mnohých dramatických, básnických i prozaických textov.

DIELA

Poézia

  • Láska a smrť. poézia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1998.
  • Tanec nad priepasťou. poézia Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002.

Odborná literatúra

  • Komunikácia v teórii (teoretická monografia) Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1995

Teoretické štúdie

  • Dramatické dialógy a monológy. Nitra: PgF 1971
  • Zechener Laskomerský. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1971
  • František Hečko. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1971.
  • Samo Tomášik. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1971
  • Barč-Ivan. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre,1971
  • Jonáš Záborský. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1971

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Formuláre

PhDr. Ján Dekan. In: Archív SSS. 2002

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.