FARKAŠOVÁ, Etela

Etela FARKAŠOVÁ sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči. Po štúdiu na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave, matematiky a fyziky na Pedagogickom inštitúte v Trnave, neskôr filozofie a sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako stredoškolská učiteľka (Poľnohospodárske učilište v Trnave, Polygrafická škola v Bratislave), potom ako odborná asistentka, docentka a vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK. Popri filozofii (epistemológia) sa venuje aj prozaickej tvorbe a esejistike. Žije v Bratislave.

 

Dielo

Próza

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.