FIFIK, Ján

[* 27.01.1957 Spišská Nová Ves]

Ján Fifik, PaedDr. , spisovateľ, učiteľ, lektor slovenského jazyka a literatúry v zahraničí, veľvyslanec SR vo Vietname, novinár, sa narodil 27.01.1957 v Spišskej Novej Vsi.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Ján Fifík [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Tvorba [online]. In: fifija. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 132 119 

Počet stránok v roku 2020

 484 626 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.