GREGOR, Ján

[* 25. 7. 1926 Uhorské (okr. Poltár)]

Ján Gregor, spisovateľ literatúry faktu, regionalista, sa narodil 25. 7. 1926 Uhorskom v okrese Poltár. Žije v Brezne.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Uhorské [online]. In: Rekus: Regionálny kultúrny spravodajca, Ročník 22, číslo 7 – 8, rok 2012, s. 2.  [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Evidenčná karta obce (monitoring miestnej kultúry pre NOS Lučenec): Uhorské.  [online]. In: Novohradské osvetové stredisko. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

 

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2019

 283 875 

Počet stránok v roku 2019

 1 116 194 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.