GURTLEROVÁ, Anna

[* 30. 7. 1980 Bratislava]

Anna Gürtlerová, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, výtvarníčka, knižná ilustrátorka, umelecká fotografka, recitátorka, učiteľka, sa narodila 31. júla 1980 v Bratislave. Žije v Prievidzi, má jednu dcéru.

Absolvovala Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (1994 – 2000).

Pracovala ako učiteľka v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Handlovej, v literárnodramatickom odbore (LDO) ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch a ZUŠ Bojnice, pracuje v LDO ZUŠ Ladislava Stačeka v Prievidzi (od roku 2010). Pôsobí aj ako lektorka na  Bojnickom zámku v Slovenskom národnom múzeu – Múzeum Bojnice. Profesionálne sa venuje aj muzikálovému spievaniu a koncertom.

Je dvojnásobnou víťazkou v recitácii recitácie na Hviezdoslavovom Kubíne, v Trečianskom kraji zvíťazila v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína – Štúrov Uhrovec (2013) v kategórii recitácie poézie a v krajskom kole Vansovej Lomničky (2014) v kategórii prednesu prózy.

Je autorkou ôsmich kníh. Vydala zbierky poézie Pierka (2010), O vílach a ľuďoch  (2014), ktorá obsahuje melancholickú poéziu. Básne v zbierke Chcela by som krídla: Veršované psychologické sondy (2007, 2013), s témami depresie a autoterapie, s objavovaním nových a povzbudzujúcich dôvodov pre ďalší život, sú inšpirované autorkiným pobytom/odlúčením v cudzine. Vydala knihu poviedok Kútovské a iné poviedky (2014), v ktorých píše o detstve na bývalom pálfiovskom majeri, kde žila u starých rodičov a kde sa naučila aj jazdiť na koni. Napísala rozprávkové knihy Rozprávky, básničky do detskej izbičky (2004) a O lese Lese (2014). Knižky si ilustruje sama, resp. aj so svojou dcérou. Venuje sa aj výtvarnej tvorbe, umeleckej fotografii, hudbe a divadelnému herectvu, vystupuje na Bojnickom zámku v rámci Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. Je autorkou scenárov a režisérkou rozprávkových hier naštudovaných Detským divadelným súborom (DDS) pri literárno-dramatickom odbore ZUŠ Ladislava Stačeka v Prievidzi, napr. muzikálu na motívy poviedky Oscara Wilda Sebecký obor (2011/2012), inscenácie na motívy povesti Márie Ďuríčkovej Dedina duchov (2014; réžia, autorky: A. Gürtlerová, M. Krajčíková), pôvodnej rozprávky Pani  Zima (2014; autorka A. Gürtlerová, réžia M. Krajčíková) a i., s ktorými DDS úspešne vystupuje na krajských i celoslovenských súťažiach.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Pierka. Prievidza: vlastným nákladom. Prievidza: Ofsetka, 2008.
 • O vílach a ľuďoch. Prievidza: Donatien Press, 2014.

Próza

 • Kútovské a iné poviedky. 2014.

Pre deti a mládež

 • Rozprávky, básničky do detskej izbičky. [Ilustr. Anna Gürtlerová]. 68 s. Prievidza: Tlačiareň Ofsetka, 2004.
 • O lese Lese. [Ilustr. Anna Gürtlerová]. Prievidza: vlastným nákladom, 2013.

Iné

 • Až dodnes. [poézia, próza]. Prievidza: Ofsetka, 2002.
 • Spomienky na budúcnosť. [poézia, próza]. [Ilustr. Anna Gürtlerová]. 100 s. Prievidza: Tlačiareň Ofsetka, 2004.
 • Chcela by som krídla: Veršované psychologické sondy [poézia, próza]. [Ilustr. Anna Gürtlerová].161 s. Prievidza: vlastným nákladom, 2007. (brož.); Prievidza: Ofsetka, 2013.

RECENZIE A ŠTÚDIE O AUTORKINOM DIELE

Štúdie a recenzie v periodikách

 • MATEJOV, Radoslav: Istoty a neistoty lyriky (Slovenská poézia 2007) [online]. In: Literárne informačné centrum: Poézia 2007. [Citované 12. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Prezentácie autorkiných diel

 • Anna Gürtlerová predstavila čitateľom tri nové knihy [online]. In: naša.Prievidza.sk. Uverejnené 22. 2. 2014 o 17:09 . [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Rozhovory

 • Beáta Repíková, Anna Gürtlerová: Poetka Anna Gürtlerová. [Citované 12. 5. 2015]. In: Rádio Regina. Uverejnené: 01. 03. 2014 07:25. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU> a <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Anna Gürtlerová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 6. 3. 2013. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Anna Gurtlerová: Informácie. In: Anna Gurtlerová. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Novinky: Anna Gürtlerová [online]. In: Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Gürtlerová, Anna [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Gürtlerová, Anna [online]. In: Knižnica Handlová. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2019

 283 875 

Počet stránok v roku 2019

 1 116 194 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.