HEČKO, Kvetoslav

[* 9. 8. 1958 Bratislava]

Kvetoslav Hečko, dokumentarista, režisér a dramaturg, sa narodil 9. augusta 1958 v Bratislave.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Kvetoslav Hečko [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Iba deň (fotografia) [online]. In: SK Cinema: Databázy SFÚ. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 132 119 

Počet stránok v roku 2020

 484 626 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.