Ján Tazberík: Spodný bod svetla

Ján Tazberík, poet, v roku 2012 ocenený výročnou cenou Slovenských pohľadov, sa opäť, ako vo viacerých svojich zbierkach (Pramene svetla – 1977, Rozpätie jasu 1983, Interpunkcia svetla – 1990, vracia k svetlu ako k prameňu inšpirácie. K svetlu, ktorého lúč dopadne na vnútorný poryv alebo na vzťah, a v tento osvetlený moment sa autor usiluje zachytiť, analyzovať idey, city a polohy osôb svojich básní. Tazberík ako zručný pozorovateľ povrchu vecí aj ich podstaty, šikovne narábajúc so slovami, podáva komplexnú výpoveď. Jeho básne vyvolávajú aj vizuálne predstavy, aj emócie. Autor uchopuje tému na jej povrchu, no preniká podeň a zachádza do vnútornej filozofie. Okrem klasickej štruktúry voľného verša autor používa i nečlenený text. Aj vtedy však ide o básne, ktoré v kompaktnom podaní vytvárajú dojem. Nemožno ich však len preletieť pohľadom, ako býva pri próze zvykom – pribrzdia zrak a nútia zamyslieť sa.

Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014

Cena: 5,50 €

Rozmery: 135 x 205 mm, 64 s., tvrdá väzba

ISBN 978-80-89727-04-9


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 132 119 

Počet stránok v roku 2020

 484 626 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.