ĽUBOMÍR HALLON, ĽUDOVÍT ŠRÁMEK, PETER VALČEK: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu

V roku 2003 reagovalo Literárne informačné centrum na výsledky medzinárodných výskumov kvality čítania PIRLS (desaťroční žiaci) a PISA  (pätnásťroční stredoškoláci – ktoré, žiaľ, vyzneli pre obe cieľové skupiny veľmi nepriaznivo) dlhodobou štúdiou kultúry čítania a čitateľskej kultúry a) vlastnej konštrukcie, b) navyše komplexne zameranou na desaťročné deti, stredoškolákov aj dospelú populáciu; neskôr tiež v prepojení na štruktúru voľného času mládeže, jej vzťah k látkovým aj nelátkovým závislostiam a k politickému extrémizmu.
Ukázalo sa, že situácia v kultúre čítania na Slovensku, analyzovaná metodikou vy-chádzajúcou dôsledne z reálnych domácich podmienok a z kultúrnych kritérií nie je ani pri najčernejšom pohľade taká vážna, ako sa ju pokúšajú vykresliť riešitelia uvedených dvoch projektov...

CELÚ SPRÁVU si môžete prečítať tu: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu.

 

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2019

 283 875 

Počet stránok v roku 2019

 1 116 194 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.