NOVÝ ZÉLAND

Nový Zéland

SPOLOK ČECHOV A SLOVÁKOV V AUCLANDE

Czech and Slovak Society Auckland Incorporated (CS Club Auckland alternatívny názov)

Korespondenčná adresa: 7 Glenside Ave, Pakuranga Heights, Auckland

Predsedkyňa: Hana Růžičková, pokladníčka: Zuzana Pištěcká, tajomníčka: Lucia Kaufnerová

E-mail:  info@csclubauckland.org.nzvybor-csclubauckland@googlegroups.com

Web: www.csclubauckland.org.nz

 

CIELE: Hlavné ciele spolku sú poskytovanie informácií, usporadúvanie podujatí pre členov klubu a propagácia českej a slovenskej kultúry na Novom Zélande. Členom spolku sa môže stať každý, kto sa prihlási do e-mailovej konferencie CS Club Auckland. Spolok je nezisková organizácia s veľmi malým rozpočtom (jedinými príjmami sú dotácie z ČR, príjmy z predaja Entertainment Book, prípadne zisky z akcií). Príjmy slúžia najmä na pokrytie nákladov na usporadúvanie podujatí.

 

ZDROJ:

1) CS Club Auckland

 

 

ČESKO – SLOVENSKÝ KLUB AUCKLAND

Czech and Slovak Society in Auckland

ADRESA: P. O. Box 106-327. Dowtown Post schop, Auckland

Tel.: 0064/9/4444401

E-mail: csclubauckland@hotmail.com

Web: www.csclub.org.nz

 

ZDROJ:

1) Diaspóra

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ