Veľká Británia – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

SLOVENSKÝ KRUH VO VEĽKEJ BRITÁNII

Slovak Circle in Great Britain

ADRESA: 156 Fitzjohn Avenue, Barnet, EN5 2HP Hertfordshire

Tel.: 0044 / 18 14 47 01 51

E-mail: skvb@slovexim.globalnet.co.uk

 

SLOVENSKÉ CENTRUM

Slovak Centre

ADRESA: 17 Bowater Road, SE18 5TF London

Tel.: 0044 / 79 68 79 56 03

E-mail: info@slovakcentre.co.uk

Web: www.slovakcentre.co.uk

 

 

ZDRUŽENIE BRITSKÝCH ČECHOV A SLOVÁKOV

British Czech and Slovak Association

ADRESA: 522 Finchley Road, London NW3 2LD

Tel./fax: 0044 / 20 84 58 17 77

E-mail: bcsa@bcsa.co.uk

Web: http://www.bcsa.co.uk

 

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

 

 

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ