ŽILÍK, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb

Autor prostredníctvom básní, poviedok a ilustrácií vyznáva svoju lásku k rodine, k rodisku, k hodnotám, ktoré sa nám strácajú v dôsledku technického pokroku a zmenenému hodnotovému systému. Oslava roľníka, detstva, panenskej prírody, sveta prirodzených vecí a dejov, našej zakorenenosti cez poetické obrazy všedného dňa (bez cielených senzácií) je aktuálnym odkazom všetkým tvorcom virtuálnej reality. Čo bolo jednoduché je dnes zložité, čo bolo samozrejmé je dnes vzácnym artiklom. Perokresby a akvarely autora spolu s textom podávajú správu o návratoch do najtajnejšieho labyrintu ľudskej duše.

 

---

Bibliografický záznam
Žilík, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb. 2. rozš. vyd. Mojmírovce: DROPiK, o. z., 2019. 96 s. ISBN 978-80-972402-3-3 (brož.)


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 139 047 

Počet stránok v roku 2020

 512 975 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.