Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. (ďalej VSSS) vydáva knižné diela pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby.

Prioritou VSS je podľa Stanov SSS vydávanie pôvodnej tvorby najmä členov SSS.

VSSS je edičným útvarom Spolku slovenských spisovateľov, ktorý zriadilo Predstavenstvo SSS na plnenie svojich programových cieľov. Rozhodujúci vplyv na tvorbu edičného plánu VSSS má edičná rada, ktorú menuje predseda SSS po schválení v Predstavenstve SSS.

Viac informácií: www.vsss.sk

 

Novinky z knižnej produkcie Vydavateľstva SSS v roku 2018

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.