Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. (ďalej VSSS) vydáva knižné diela pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby.

Prioritou VSS je podľa Stanov SSS vydávanie pôvodnej tvorby najmä členov SSS.

VSSS je edičným útvarom Spolku slovenských spisovateľov, ktorý zriadilo Predstavenstvo SSS na plnenie svojich programových cieľov. Rozhodujúci vplyv na tvorbu edičného plánu VSSS má edičná rada, ktorú menuje predseda SSS po schválení v Predstavenstve SSS.

Viac informácií: www.vsss.sk

 

Novinky z knižnej produkcie Vydavateľstva SSS v roku 2018

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.