Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. (ďalej VSSS) vydáva knižné diela pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby.

Prioritou VSS je podľa Stanov SSS vydávanie pôvodnej tvorby najmä členov SSS.

VSSS je edičným útvarom Spolku slovenských spisovateľov, ktorý zriadilo Predstavenstvo SSS na plnenie svojich programových cieľov. Rozhodujúci vplyv na tvorbu edičného plánu VSSS má edičná rada, ktorú menuje predseda SSS po schválení v Predstavenstve SSS.

Viac informácií: www.vsss.sk

 

Novinky z knižnej produkcie Vydavateľstva SSS v roku 2018

 

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev od 1. 1. 2019

 253 911 

Počet stránok od 1. 1. 2019

 1 004 861 

V roku 2018 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.