Knižka ETELY FARKAŠOVEJ Záchrana sveta podľa G. v poľštine

17.12.2021 11:40

V závere tohto roka vyšla v poľskom vydavateľstve Abilion knižka Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. v preklade Marty Pelinkovej. Autorke blahoželáme a želáme jej veľa tvorivých síl, a najmä zdravia.

Redakcia

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!