Odbočky Spolku slovenských spisovateľov

Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koordinovaná i prostredníctvom jeho odbočiek v krajských mestách:

BANSKÁ BYSTRICA

KOŠICE

NITRA

PREŠOV

TRENČÍN

TRN AVA

ŽILINA

 

Zasadali krajské odbočky Spolku slovenských spisovateľov (jún – júl 2021)
 

 Činnosť odbočiek Spolku slovenských spisovateľov a regionálny literárny život na stránkach Literárneho týždenníka 
 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.