Predplatné na Literárny týždenník (www.ipredplatne.sk)

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné v Slovenskej republike prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky na predplatné v SR prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax. 02/3222 2256, e-mail predplatne@abompkapa.sk, webové stránky: www.ipredplatne.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

 

Ročné predplatné LT v roku 2019: 22,– €

Polročné predplatné LT v roku 2019: 11,

 

Cena časopisu pri abonentskom odbere: 1,00 €

Cena časopisu v stánkovom predaji: 1,50 €


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Ak chcete, aby vám Literárny týždenník v roku 2020 prichádzal priamo na adresu, môžete si ho predplatiť.

Vašu objednávku vybavíme aj v prípade, že ju pošlete na e-mail redakcie Literárneho týždenníka: literarny.tyzdennik@gmail.com.

KDE SA DÁ KÚPIŤ
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Zoznam odberných a predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odberné a predajné miesta LT (pdf).