Výsledky ankety Literárneho týždenníka o potrebe iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch

10.03.2015 07:02
VÝSLEDKY ANKETY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA O POTREBE INICIOVAŤ ZÁKON O SLOVENSKEJ KNIHE A ČASOPISOCH V ankete, ktorú usporiadala redakcia Literárneho týždenníka v druhom polroku 2014 na základe záverov Budmerických dní Spolku slovenských spisovateľov 2013, jej účastníci vypĺňali elektronický formulár a...

Z OHLASOV NA ANKETU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o potrebe iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch

31.10.2014 15:10
Napriek skeptikom máme dostatok záujemcov o slovenskú literatúru a kultúru vo svete, aj špecialistov slovakistov. Venujeme im však zväčša až zarážajúco minimálnu pozornosť, podporu i aké-také ocenenia. Neraz nepoznáme ani ich najvýznamnejšie diela v SR, dokonca ani nemáme ich mnohé diela, tobôž...
31.10.2014 15:09
Navrhujem výrazné zníženie DPH na pôvodnú slovenskú tvorbu, časopisy, financovanie časopisov pre základné a stredné školy, financovanie odborníkov v kluboch začínajúcich autorov. MARTA GREMUŠKOVÁ
31.10.2014 15:08
Vždy, najmä v minulosti, slovenských autorov podporoval štát, ináč to nejde. Musí byť vytvorený systém od štátu, aby sa vytvoril FOND na podporu slovenských autorov, tento musí spravovať ministerstvo kultúry, žiadna nadácia alebo iná mimoparlamentná organizácia. Tento FOND by podporoval autorov pri...
31.10.2014 15:07
Požiadavky, ktoré sú zahrnuté v ankete Literárneho týždenníka sú zároveň aj východiskom na koncepčné riešenie súčasného stavu slovenskej vedy, kultúry a umenia s dôrazom na podporu axiologického statusu fenoménu slovenskosti (minulej i súčasnej). Navrhujem výsledky ankety predložiť Ministerstvu...
31.10.2014 15:06
Je potrebná cielená štátna podpora nielen prostredníctvom grantov, ale aj legislatívne formulovaná (pozri pred rokom 1989), podobne je to dnes aj v zahraničí, popritom treba hľadať zdroje aj cestou sponzoringu – treba iniciovať aj zákon o sponzorstve, aby nedochádzalo len k prepieraniu peňazí...
31.10.2014 15:05
Podľa mňa by sa mal pripraviť zákon na podporu slovenskej kultúry a ten by mal zahŕňať okrem záväzku štátu všestranne podporovať slovenskú kultúru a jej rozvoj aj všetky ostatné čiastkové otázky nadhodené v ankete. JÁN KAČALA, Bratislava

ZDROJ:

Z ohlasov na anketu Literárneho týždenníka o potrebe iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch  [online]. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: Literárny týždenník, č. 35 – 36, roč. XXVII., 2014, ISSN 0862-5999, s. 2.

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.