Literárny týždenník mÁ 25. rokov!

Literárny týž denník č. 37   38 z 30. októbra 2013 vyšiel ako mimoriadne číslo pri príležitosti 25. výročia vzniku časopisu.

V príspevku Všetko je o vzťahoch – exkluzívne napísanom pre Literárny týždenník – sa prihovára čitateľom prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Konštituovať celistvé vedomie slovenského občana – to je motto zamyslenia zakladateľa a prvého šéfredaktora Literárneho týždenníka Vincenta Šabíka nad vznikom, mediálnym pôsobením a nezameniteľným poslaním časopisu v rokoch 1988 až 1990 – najmä v  aktivovaní tvorivej spisovateľskej a vedeckej inteligencie, podnecovaní vzniku slovenskej kultúrnej  verejnosti a podpore jej práva zaujímať sa o všetky podstatné spoločenské a národné otázky. Na záver odovzdáva odkaz zakladateľskej generácie dedičom – obnoviť pozíciu Literárneho týždenníka.

Mimoriadne číslo Literárneho týždenníka prináša aj anketu k výročiu časopisu pod názvom Fenomén Literárny týždenník.

Súhrn najvýznamnejších míľnikov Literárneho týždenníka v súvekom spoločenskom a národnom kontexte uvádza Jaroslav Chovanec vo svojom príspevku nazvanom 25 rokov Literárneho týždenníka.pdf (735917)....


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.