Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Zuzana Kováčová. Členovia výboru odbočky: Zuzana Kováčová, Natália Muránska a Jozef Vladár

___________________________________________________________________________________________________

Z činnosti odbočky SSS v Nitre

21.11.2018 11:39
Regionálne múzeum v Mojmírovciach pozýva na NOVEMBROVÉ SPOMÍNANIE Spomienkové stretnutie venované vojakom z prvej svetovej vojny histórii Letohrádku Aldobrandmi. s uvedením novej publikácie RÓBERTA ŽILÍKA Fialky v okne, Vôňa kuchyne 23. novembra 2018 o 17.00 hod. v Regionálnom múzeu...
25.05.2017 09:58
V starobylom slovenskom meste pod Zoborom sa 10. mája t. r. zišli členovia odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Výročné regionálne zhromaždenie otvorila tajomníčka odbočky doc. Zuzana Kováčová v spolupráci s členom výboru prof. Jozefom Vladárom. Za vedenie SSS sa na zasadnutí zúčastnil Štefan...
25.05.2017 08:14
Činnosť odbočky SSS v Nitre za uplynulé štyri roky, t. j. od začiatku roka 2014 až doteraz sa dá rozčleniť do štyroch okruhov, ktoré sa navzájom líšia typom činnosti, anticipáciou príjemcu a súčasne komunikačným priestorom, v ktorom prebiehajú, ako aj konečným výsledkom ako...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.