Predĺženie uzávierky SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS (nový termín uzávierky: streda 8. apríla 2020)

25.03.2020 01:51

Vzhľadom na núdzový režim fungovania sekretariátu SSS, ktorý súvisí s prevenciou pred šírením koronavírusu, a na základe žiadosti viacerých záujemcov o účasť v súťaži, najmä v súvislosti s problémami s fyzickým doručením súťažných kníh na sekretariát, predlžuje sa termín uzávierky celoštátnej súťaže o ceny a prémie SSS do stredy 8. apríla 2020.

Podmienky súťaže, jej štatút a formulár elektronickej prihlášky (wordový súbor) nájdete na webovej stránke SSS v časti O nás/Ceny a prémie SSS.

Prihlášku s 2 výtlačkami súťažnej knihy z uvedených dôvodov núdzového režimu fungovania sekretariátu SSS zasielajte, prosíme, výlučne fyzickou poštou na adresu:

Sekretariát SSS, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

s označením „Ceny SSS“.

V prihláške musí byť uvedená anotácia súťažnej knihy, informácia o jej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a tajomník odbornej komisie súťaže              MIROSLAV BIELIK, predseda SSS
                                              


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 128 794 

Počet stránok v roku 2020

 469 618 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.