Prezentácia knihy pri príležitosti štvrťstoročnice LK OMEGA: Nádych v tieni ĽUBOMÍRA MARETTU

08.11.2021 16:31

Prvý štvrtok v mesiaci patrí stretnutiu členov Literárneho klubu OMEGA v priestoroch Verej­nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne tradične od jeho založenia pred 25 rokmi. Nebolo to inak ani prvý októbrový štvrtok t. r. Stretnutie sa usku­točnilo v súlade s aktuálnymi pandemickými opat­reniami, ale nič to nezmenilo na úprimnej radosti prítomných zo stretnutia. Otvorili sme 26. rok čin­nosti klubu, príjemne, možno trochu nezvyčajne, prezentáciou druhej básnickej zbierky člena ĽU­BOMÍRA MARETTU. Hudobný úvod takisto už tradične zabezpečil člen klubu, ktorý sa okrem pí­sania venuje aj hudbe. Dušan Žember aMiloš Žá­čik, známy 3 D Band. Pozvanie prijala aj redaktor­ka trenčianskeho časopisu Terajšok Lívia Slynková.

Na fotografii (zľava): Ľubomír Maretta, Margita Ivaničková,
Janka Poláková, Štefan Gardoň-Kaštýľsky. Foto: archív autorky

ČÍTAŤ V IAC


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.