Tretia prednáška ANTONA HRNKA Zrodenie slovenského národa z 27. 10. t. r.

26.11.2020 15:07

Tretia prednáška historika PhDr. ANTONA HRNKA, CSc., člena Spolku slovenských spisovateľov, z prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín s názvom Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktoré zabezpečuje OZ Cyrilometodiada, s názvom

Zrodenie slovenského národa

z 27. 10. t. r. sa opäť – v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou – nakrúcala bez účastníkov, tentoraz v Stupave v pracovni A. Hrnka.
Historik v nej reaguje na ohlasy na svoje dve predchádzajúce prednášky výkladom o vzniku človeka na Zemi, jeho migráciii z Afriky do Európy, členeniu na jazykové skupiny až o existencii Slovanov a kontinuite Slovákov na našom území s tým, že zrod slovenského národa datuje už do obdobia Veľkej Moravy, ktorá vznikla po zjednotení Nitrianskeho a Moravského kniežatstva v roku 833. Nahrávku môžete nájsť na Yuoutube na webovej adrese: youtu.be/I9vf69oE3kM.
DANIELA SUCHÁ, Cyrilometodiada, o. z.


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.