ÚSPECH ČLENOV SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – CENY LITERÁRNEHO FONDU

16.06.2015 15:08

Literárny fond udelil ceny v oblasti pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby

Slávnostné odovzdávanie Cien a Prémií za pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu za rok 2014 sa uskutočnilo v stredu 10. júna 2015 o 10. hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave. Päťčlenná porota, ktorej predsedala Ľubica Suballyová, hodnotila 120 diel v siedmich žánrových kategóriách a udelila aj sedem prémií. Ceny odovzdávali Erik Ondrejička, podpredseda sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu (LF), Ladislav Serdahély, riaditeľ LF, a Ľubica Suballyová. V náročnej konkurencii minuloročnej hodnotenej produkcie kníh prihlásených do súťaže uspeli aj viacerí členovia Spolku slovenských spisovateľov. Najvzácnejším úspechom je udelenie najvyššieho ocenenia – Ceny LF za pôvodnú tvorbu prozaikovi Júliusovi Balcovi, členovi predstavenstva SSS. Prémiu v kategórii poézia získal Ján Tazberík, tajomník SSS, v kategórii esejistika Etela Farkašová, členka SSS. Prémiu v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 získal Sergej Makara, člen SSS. Porota cenila aj Ivana Jackanina za preklad diela člena SSS Ľuboša Juríka.

-Red-

Július Balco preberá Cenu od Ladislava Serdahélyho * Ján Tazberík preberá Prémiu LF od Erika Ondrejičku

Etela Farkašová preberá Prémiu LF od Erika Ondrejičku * Sergej Makara preberá Prémiu LF od Ladislava Serdahélyho

 

Celý zozam ocenených Literárnym fondom si môžete pozrieť TU.

 

Publikované: 11.06.2015 19:08

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!