BIELIK, Miroslav

[* 15. 4. 1949 Ostrý Grúň, okres Žarnovica]

Miroslav Bielik,  PaedDr., spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor, sa narodil  15. apríla 1949 v Ostrom Grúni  (okres Žarnovica). Žije v Martine a Bratislave.

Študoval na Strednej knihovníckej škole v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf a kde pôsobil ako riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej, vedecký tajomník, správca Matice slovenskej a od novembra 2007 ako prvý podpredseda Matice slovenskej, riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS a od roku 2011 ako riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS. V roku 2013 bol na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov zvolený za jeho predsedu.

DIELA

Poézia

Próza

Iné

 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] I, II. [spoluautor, spolueditor]. 1995, 1996.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kľakovská dolina. Od Žarnovice po Vtáčnik [zborník]. 2005.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Rezenzie a štúdie v periodikách

 • BELÁK, Blažej: Kniha právd a pochybností. Recenzia M. Bielik: Benátsky diptych I. Neistý čas, neisté miesto, 2007. In: Slovenské pohľady 4, 2008, s. 119 – 121.
 • BELÁK, Blažej: Neskutočnosti, Benátsky diptych II. In: Slovenské pohľady 9, 2010, s. 121 – 123.
 • HALVONÍK, Alexander: Miro Bielik: Skutočnosť. Benátsky diptych I. In: Knižná revue, 18, 2008, č. 5.
 • HALVONÍK, Alexander: Vypovedajúca superrealita (Miro Bielik: Kalidoskopis. In: Literárny týždenník, 2014, XVII., č. 7 – 8, s. 14.
 • IĽKOVÁ, Magdaléna: Hra šifrovanej skutočnosti (Miro Bielik: Neskutočnosti, Martin, Matica slovenská 2010). In: Knižná revue, 20, 2010, č. 10.
 • MARČOK, Viliam: Pozoruhodný román o súčasnosti a našej mentalite (M. Bielik: www.skutočnosť.com Benátsky diptych I). In: Slovenské pohľady, 4 + 124, 2008, č. 3.
 • Rezník, Jaroslav: Keď je na báseň (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 14 – 15.
 • MORAVČÍK, Štefan: Láskyplné putovanie časom (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Slovenské pohľady, 4 + 119, 2003, č. 12.
 • SVETOŇ, Ľuboš: Miroslav Bielik – Benátsky diptych I., II. In: Slovenské pophľady 9, s. 119 – 121.

Rozhovory v periodikách

 • BALÁŽ, Anton – BIELIK, Miroslav: Pred skutočnosťou niet úniku. In: Knižná revue, 18, 2008, č. 7.
 • BENKOVÁ, Viera – BIELIK, Miroslav: O porozumení záhady tvorby v oživenom slove. In: Nový život, 65, 2013, č. 11 – 12, s. 4 – 8.
 • HALVONÍK, Alexander – BIELIK, Miroslav: Východiská z postmoderny. In: Knižná revue, 7, 2014, š. 22 – 23.
 • JANEK, Miroslav – BIELIK, Miroslav: Rozvíjať odkaz minulosti v dimenziách nášho storočia. In: Literárny týždenník, 19 – 20, 2014, s. 1 –  2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Monografie, slovníky, encyklopédie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Bielik, Miroslav (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK, 2008.
 • MIŠÁK, Peter: Zamyslenie... [výber z tvorby s esejou o k životnému jubileu autora]. Žilina: Vydavateľstvo Georg, 2014.

Interentové zdroje

Miroslav Bielik [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.