FERKO, Andrej

 

 • Andrej Ferko sa narodil 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka. Vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracuje ako odborný asistent na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Zakladajúci člen slovenského centra PEN-klubu. Žije v Bratislave.
 • Dielo

 • Próza

  • Rizikovo Tehotný Hugo (1996, rozhlasová hra, spoluautor J. Drgonec)
  • Jemná cesta (1977) 
  • Stopa (1983) Proso (1984)
  • Noc na zamrznutom jazere (1986)
  • Sumaroid (1990)
  • Čobogaj (1991)
  • Noha pod klobúkom (1992)
  • Ako divé husi (1994, spoločné dielo V. Ferko, V. Ferko st.)
  • Orbis dictus (1997)
  • Najsmutnejší príbeh lásky (2011, 1.vydanie)

  •  

 

 • Esej

  • O historickom bezvedomí. Stredná Európa (1997)

  Dráma

  • Noc na zamrznutom jazere (1987, divadelná hra)
  • Zlý duch Lumpácivagabundus (1990, bábková hra)
  • Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi (1996, televízna hra)
  • Skupinový portrét prezidenta Beneša (1998, televízna hra)

  Pre deti a mládež

  • Kazko Vlasko (1978)
  • Kazko Vlasko a kráľ Času (1982)
  • O troch nezbedkoch (1994)

   

  • Preložené diela

   Orech (1979 po nemecky)

   Jemná cesta (1985 po nemecky, 1998 po rusky)

   Proso (po česky, rusky)

   Kazko Vlasko a kráľ času (1985 po španielsky, bulharsky)

    

    

   Monografie a štúdie o autorovi

   Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

   Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

   Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

   Ondráš, M.: Andrej Ferko. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

   Ferko, M.: Drobenie nádejí (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Knižná revue, 9, 1999, č. 1.

   Ferko, M.: Každému, čo mu patrí (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 10.

   Gajdoš, M.: Permutácie pamäti (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

   Straka, J.: Kde leží naša bieda (Andrej Ferko: O historickom bezvedomí). In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 5.

   Svetoň, Ľ.: Blýska sa v predzvesti vyjasnenia? (Andrej Ferko: O historickom bezvedomí). In: Knižná revue, 9, 1999, č. 7.

   Bodacz, B. Šikula, B.: Skrytá galéria. Generačné portréty II. Bratislava: NLC 1998, s. 9 – 40.

   Bodacz, B.: Kto pracuje, nech ani neje (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 42.

   Čierna, M.: Vysoký let (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 42.

   Galbičková, L.: Dráma ako právna veda (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 17.

   Janík, P., Ferko, A.: Čas na dialóg prichádza. In: Knižná revue, 8, 1998, č. 13.

   Matejov, R.: Text na záložku (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 11.

   Pynsent, R. B.: Drotári (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: OS, 1998, č. 9.

   Repko, J.: Osobnosť! Ale aká? (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 17.

   Stanislavová, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998.

   Bodacz, B.: Rezký moralista alebo Potešenie z literatúry. In: Slovenské pohľady, 4+113, 1997, č. 12.

   Šikula, B.: Experimentátor tradicionalista. In: Slovenské pohľady, 4+113, 1997, č. 12.

   Bobok, J.: Rozbíjanie legend (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Slovenské pohľady, 4+112, 1996, č. 5.

   Lukáčová, D.: Balada, ktorá sa nekončí (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 10.

   Machala, D.: Nový kacír Andrej Ferko (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 11.

   Ferko, M.: Andrej Ferko: Noha pod klobúkom. In: Proglas, 6, 1995, č. 1.

   Števček, J.: ... niekoľko kníh (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52.

   Bančej, M.: Andrej Ferko: O troch nezbedkoch. In: Bibiana, 2, 1994, č. 1.

   Marušiak, J.: Drotári, drotári... (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Slovenské pohľady, 4+110, 1994, č. 9.

   Součková, M.: Samoúčelná zložitosť jazyka (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Romboid, 29, 1994, č. 1.

   Šabík, V.: Svet na drotárskej mape (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 17.

   Winkler, T.: O drotároch inak (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 50.

   Čúzy, L.: SCI-FI, či niečo iné? (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 8.

   Fábryová, A.: O hubách a o inom (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Dotyky, 5, 1993, č. 7.

   Gallo, I., Ferko, A.: Jama na ceste. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 37.

   Halvoník, A.: Andrej Ferko: Noha pod klobúkom. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 3.

   Halvoník, A.: Čo je to pod klobúkom? (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Pravda, zv. 3 (74), 2. 2. 1993, č. 26.

   Janík, P.: Putovanie po krajine výmyslov (Andrej Ferko: O troch nezbedkoch). In: Republika, zv. 1, 6. 12. 1993, č. 209.

   Škotka, M.: Zamračený nápad (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 15.

   Součková, M.: Andrej Ferko: Čobogaj. In: Dotyky, 4, 1992, č. 1.

   Špaček, J.: Príliš jednoduchý mýtus (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Romboid, 27, 1992, č. 1.

   Barborík, V.: Niekoľko rozdielnych polčasov (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 39.

   Kasarda, M.: Ďalšie otupené žihadlo (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 11.

   Minár, P.: Schematizmus, nič viac (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 19.

   Šikula, B.: Experimentálne prózy (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Romboid, 26, 1991, č. 7.

   Vilikovská, E.: Konflikt dvoch svetov (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Pravda, zv. 72, 26. 3. 1991, č. 72.

   Ferko, A., Ďurinová, N.: Deťom treba vrátiť čas rodičov. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 5.

   Halámiková, E., Ferko, A.: Jamy na ceste. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 14.

   Šimonová, B.: Tradícia a súčasnosť. In: Literární dědictví a mládež, 1988, s. 81 – 87. 

   Maťuga, V.: Mikrosvet domova dôchodcov (Andrej Ferko: Proso). In: Večerník, zv. 30, 19. 4. 1985, č. 77.

   Bodacz, B.: Andrej Ferko: Stopa. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 4.

   Bodacz, B.: Rezká satira (Andrej Ferko: Proso). In: Práca, zv. 39, 2. 8. 1984, č. 181.

   Halvoník, A.: Rezká a rezná humoreska (Andrej Ferko: Proso). In: Pravda, zv. 65, 31. 8. 1984, č. 206.

   Horák, P.: Ani proso nazmar (Andrej Ferko: Proso). In: Romboid, 19, 1984, č. 10.

   Melicher, J.: Drsná autenticita (Andrej Ferko: Proso). In: Nové knihy, 1984, č. 21.

   Špaček, J.: Neľútostná humoreska (Andrej Ferko: Proso). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 29.

   Winkler, T.: Andrej Ferko: Proso. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 12.

   Andruška, P.: Tri prózy z Mladej tvorby (Andrej Ferko: Stopa). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 48.

   Maťuga, V.: V hľadaní spolupatričnosti (Andrej Ferko: Stopa). In: Večerník, zv. 28, 27. 10. 1983, č. 212.

   Obert, V.: Andrej Ferko: Kazko Vlasko a kráľ Času. In: Zlatý máj, 27, 1983, č. 4.

   Smolíková, J.: Príhody Kazka Vlaska (Andrej Ferko: Kazko Vlasko a kráľ Času). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 44.

   Blahová, A.: Moderná rozprávka (Andrej Ferko: Kazko Vlasko). In: Práca, zv. 34, 12. 4. 1979, č. 87.

   Valentová, M.: Skúška krídel (Andrej Ferko: Kazko Vlasko). In: Romboid, 14, 1979, č. 9.

    

    

   Viac o autorovi:

    

   Portál LIC

   Wikipédia

  •  

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 142 125 

Počet stránok v roku 2020

 516 628 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.