Pavol Dinka: PLANÉTA NA RÁZCESTÍ

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-8202-168-7

V sérii jedenástich pandemicko-literárnych esejí prejavil autor nielen výnimočnú erudovanosť v oblasti najnovších filozofických, sociologických či politologických trendov, no aj obdivuhodnú rozhľadenosť v svetovej i slovenskej umeleckej literatúre s odkazmi na významné diela výtvarného či hudobného umenia. Hoci sú jeho texty ovplyvnené dnešnými temnými časmi celosvetovej pandémie, autor nie je tematicky ukotvený len v sieti nesporných prejavov tohto negatívneho fenoménu, ale prejavuje aj potrebný nadhľad či postoj v súvislosti s ďalšími globálnymi problémami ľudstva. Dotýka sa nástojčivej problematiky spravodlivého usporiadania sveta, vidina ktorého sa zásluhou arogancie a surového egoizmu mocných čím ďalej, tým viac stáva utópiou. Ako rozhľadený a zodpovedný intelektuál sa nevyhýba ani tým najpálčivejším témam, týkajúcich sa slovenských či zahraničných politických elít, rozhodujúcich o osudoch miliónov ľudí.  Kladie znepokojivé otázky a hľadá aj odpovede, akokoľvek hlboko skryté či zašifrované v súčasnom nepokojnom svete.

Jozef Špaček


 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!